‘We staan voor een gezamenlijke opgave: de energieinfrastructuur klaarmaken voor de havens van de toekomst.’
Jacques Vandermeiren
Port of Antwerp-Bruges

Belgisch-Nederlandse Havendag 2023
Dilemma’s in de haveninfrastructuur voor de energietransitie

Havens zijn het startpunt van de energietransitie. De industrie, overheid en het bedrijfsleven zijn er klaar voor om de energietransitie te faciliteren. Er is echter één grote gezamenlijke uitdaging: de energie-infrastructuur. Of het nu gaat om de import van waterstof of lng, de verbinding met windparken op zee of elektrificatie, een goede haveninfrastructuur is essentieel om aan de klimaatdoeleinden te kunnen voldoen.​ Hoe gaan Belgische en Nederlandse havens in gezamenlijkheid de uitdagingen aan? Daar gaan we over in gesprek tijdens de Belgisch-Nederlandse Havendag op donderdag 22 juni. Bent u er ook bij?

Programma    Aanmelden

Kernvragen tijdens de Belgisch-Nederlandse Havendag 2023:

• Kunnen Belgische en Nederlandse havens gezamenlijk opboksen tegen grotere landen in Europa?
• Waar moeten de 380Kv stations geplaatst worden?
• Welke uitdagingen liggen er voor harde en voor zachte infrastructuur?
• De offshore windopgave: wat is er voor nodig om die gigawatten op zee goed aan te kunnen landen en installeren?
• Wanneer kunnen we de hele shift maken van gasinfrastructuur naar waterstof?
• Hoe zorgen we voor onafhankelijkheid van landen buiten Europa bij de import van groene waterstof?
• Waar vinden de deltahavens hun plek in de strategische autonomie?

Thema’s:

• Ruimte voor de energie-infrastructuur
• De offshore windopgave
• Import van groene waterstof

Met onder meer:

Allard Castelein (Port of Rotterdam)
Paul Dirix (Port of Moerdijk)
Daan Schalck (North Sea Port)
Cas König (Groningen Seaports)
Koen Overtoom (Port of Amsterdam)
Dirk Declerck (Port of Oostende)
Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp-Bruges)

Voor wie?

• Industrie
• Overheid
•.Transportbedrijven
• Start-ups

Partners

Gastheer

Havens

Partners

Organisatie